Giới thiệu du lịch đà nẵng bằng tiếng anh

Coming to lớn Da Nang, you have many places to lớn visit, khổng lồ shop & enjoy delicious food. Da Nang is the largest city in central Vietphái nam. It is one of the most important seaports in the region. It’s located midway between Hanoi và Ho Chi Minc City. Da Nang is very famous for Cham Museum, Ba Na Hill, Son Tra Peninsula, Non Nuoc Beach, Han River… You can choose a place for relaxation and recreation in Da Nang, the beautiful sandy beaches, fresh water & wide roads looking out on the Han River. You can enjoy wonderful moments on mountain, in forests or by rivers & seas. Everybody will satisfy with green, calm & beautiful views in Da Nang. I’m sure you will have a pleasant stay in this gorgeous city. 

A/ VOCABULARY 

Delicious (adj) /dɪ’lɪʃəs/ Ngon tuyệt 

Central (adj) /’sentrəl/ Miền trung, trung bộ 

Seaport (n) /’siːpɔːt/ Cảng biển 

Region (n) /’riːdʒən/ Khu vực 

Midway (adv) /mɪd’weɪ/ Giữa đường, nửa đường 

Museum (n) /mjuː’ziːəm/ Bảo tàng 

Hill (n) /hɪl/ Đồi 

Peninsula (n) /pə’nɪntsjʊlə/ Bán đảo 

Relaxation (n) /riːlæk’seɪʃən/ Thư giãn 

Recreation (n) /rekri’eɪʃən/ Giải trí 

Forest (n) /’fɔːrɪst/ Rừng 

Satisfy (v) /’sætɪsfaɪ/ Làm vui lòng 

Pleasant (adj) /’plezənt/ Thụ vị 

Gorgeous (adj) /’gɔːrdʒəs/ Tnắm lệ, lộng lẫy 

B/ GRAMMAR 

Superlative sầu comparison 

Short Adj: The + Adj-est 

Long Adj: The most + Adj 

Eg: Bac Ninc is the narrowest province in Vietnam giới. 

Satisfy with + something/ V-ing: chuộng cùng với

Eg: I really satisfy with my house. 

C/ QUESTION 

1. Do you know Da Nang city? 

2. Have you ever been khổng lồ Da Nang? 

3.


Bạn đang xem: Giới thiệu du lịch đà nẵng bằng tiếng anh


Xem thêm: Các Công Ty Du Lịch Lừa Đảo, Cẩn Thận Với Những Chiêu Trò Sau Đây


Xem thêm: Nhà Xe Chín Nghĩa Bến Xe Miền Đông, Xe Limousine Vip Hồ Chí Minh Đi Quảng Ngãi


What beach is famous in Da Nang? 

4. Is Da Nang near the sea? 

5. What is Da Nang famous for? 

6. How about the view here? 

7. Can you tell me more about Da Nang? 

8. How can we go khổng lồ Da Nang? 

9. Is Da Nang large? 

10. How vày people feel when coming khổng lồ Da Nang? 

Bất kỳ thắc mắc của chúng ta về bài học sẽ được câu trả lời bởi vì đội ngũ của Anh ngữ telefonkesici.com. Vì vậy, đừng chậm tay giữ lại đầy đủ câu hỏi của doanh nghiệp dưới phần comment nhé!

*
 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM TỚI SỰ KIỆN:

NHẬN HỌC BỔNG TRỊ GIÁ LÊN ĐẾN 2.395.000 (VND)

TẠI ANH NGỮ telefonkesici.com

 ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG: TẠI ĐÂY 


Chuyên mục: Du lịch bốn phương